Instruktor powerkitingu
IKO Instructor Level 2 Power kiting and Kiteboarding

Kurz pro instruktory pořádané MULDA KLUBEM, jediným akreditovaným centrem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro školení Instruktorů powerkitingu, má pro absolventy následující přínos:

Legalizace podnikání v oblasti pořádání kurzů v ČR a ve světě!
Živnostenský list na poskytování tělovýchovných služeb!
Certifikát: IKO Instructor Level 2 power kiting and Kiteboarding!
Výhodné pojištění sportovních aktivit včetně odpovědnosti platné ve většině zemí světa!
Možnost práce v zahraničních kite centrech po celém světě!

Na školné si můžete vydělat v rámci kurzu!

Kurz Instruktora powerkitingu se sestává z teoretického a praktického bloku. Teoretický blok je v rozsahu 50 hodin. Důraz je kladen na předměty pedagogika, psychologie, anatomie a fyziologie, traumatologie, první pomoc, základy meteorologie, právní odpovědnost powerkitingového pedagoga. Praktická část je v rozsahu 100 hodin praktické výuky landkitingu a kiteboardingu. Studenti instruktoři v první fázi předvádí simulaci výuky mezi sebou. V druhé části praktické výuky vedou studenti instruktoři výuku samostatně na reálných kurzistech. Jejich práce je monitorována lektorem.

Školné činí 19.900,- Kč a je včetně poplatku Mezinárodní kiteboardové organizaci.
Student má právo zajistit si vlastní kurzisty (zájemce o výuku kiteboardingu/landkitingu) pro druhou část praktické výuky a zisk z kurzu použít na úhradu školného.

Termín a místo konání teoretické části:
Předpokládaný termín zahájení kurzu je stanoven na 17.05.2008 - 25.05.2008 na Letišti Hosín v Jižních Čechách.
Po úspěšném absolvování prvního bloku budou instruktorům nabídnuté termíny v období červen - srpen, během kterých mohou absolvovat praktickou část.

Rezervace a další informace:
info@kitesportschool.cz, tel.: +420 607 503 740.